عنوان سال 1401

اوقات شرعی

 مستند محافل خانگی قرآن

قرار است به زودی با حمایت دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، مستند محافل خانگی قرآن به تهیه کنندگی سید محسن طباطبایی کلید بخورد.

به گزارش ایمنا، بنا بر پیشنهاد مدیر کل دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، قرار است مستند محافل خانگی قرآن تهیه و پخش شود، از این رو تاکنون چند جلسه با حضور مبلّغان خانگی در این رابطه برگزار شده و مطالب طرح شده در جلسه مورد قبول قرار گرفت.

*در این جلسات طرح های بکر و نوآورانه مطرح و پژوهش های میدانی در این راستا انجام گرفت تا سرانجام طرح آماده و به دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان ارایه شد تا پس بعد از آن تولید مستند آغاز شود.

*قرار است سرمایه گذاری توسط دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان انجام شود تا این مستند تهیه و در محافل روضه های خانگی تکثیر شود.

*جهت دهی مستند محافل خانگی قرآن بسیار کارساز است، اینکه روضه های خانگی که بسیار مهم هستند، جهت دهی شوند تا به انحراف کشیده نشوند، بسیار مهم است.

*از دیگر مزایای فیلم مستند محافل خانگی قرآن این است که تجربیات خانم هایی که به صورت عملی در طول سالیان دراز در این جلسات کسب کرده اند، در این فیلم بازگو می شود که استفاده از این تجربیات برای دیگر مبلّغان بسیار مؤثر خواهد بود.

اظلاعیه ها و لینک های مهم

 سازمان تبلیغات اسلامی