چهارمین دوره انتخابات کانون مداحان استان اصفهان همزمان با سراسر کشور روز جمعه مورخ 3 مردادماه جاری از ساعت 8 الی 16 برگزار می گردد . مکان انتخابات ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان های اصفهان بوده در شهر اصفهان در حسینیه رضوی ع برگزاری می شود .

 

کانون مدّاحان و شعرای آئینی تشکّلی است که از منتخبان مدّاحان و شعرایی تشکیل می‌شوند. این تشکل، تحت نظارت سازمان تبلیغات اسلامی به تدبیر امور مداحان و شاعران آئینی بر اساس اهداف و مأموریت‌های مندرج در اساسنامه کانون مداحان و شعرای آئینی می‌پردازند.

هدف از تشکیل کانون مداحان، ساماندهی مدّاحان و شعرای آئینی، نظارت بر عملکرد تخصّصی و شأنی مدّاحان و شعرای آئینی، تعیین متولّی خاص در امور مدّاحان و شعرا در رابطه با سایر دستگاه‌ها و نهادها، آسیب‌شناسی و آسیب زدایی مدّاحی و شعر از حیث محتوا، الحان و اشعار و همچنین هدایت فعّالیّتهای تبلیغی مدّاحان و شعرای آئینی در جهت نیل به اهداف انقلاب اسلامی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اظلاعیه ها و لینک های مهم

اوقات شرعی