باسمه تعالی

اولین نشست مداحان شاخص اصفهان و انتخابات مجمع مداحان شاخص اصفهان روز پنجشنبه 2 مردادماه جاری با حضور حجه الاسلام باباخانی مدیر کل محترم تشکلهای دینی تهران برگزار گردید

اظلاعیه ها و لینک های مهم

اوقات شرعی