باسمه تعالی

رئیس محترم سازمان دارالقرآن الکریم مرکز طی سفری به اصفهان ضمن بازدید از مراکز و موسسات قرآنی در نشست پیشکسوتان ، فعالان و موسسات قرآنی اصفهان در تاریخ شنبه مورخ 4 مردادماه جاری شرکت نمود.

 

اظلاعیه ها و لینک های مهم

اوقات شرعی