حجت‌الاسلام اروجی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان به اتفاق فرمانده نیروی انتظامی و رئیس مرکز بهداشت در مجمع نمایندگان شهرستان اصفهان حضور یافته وگزارش اقدامات محرم را ارائه نمودند.

حجت‌الاسلام اروجی مدیر کل تبلیغات اسلامی استان به اتفاق حجت‌الاسلام طاهری معاون فرهنگی
جلسه مجمع نمایندگان شهرستان اصفهان
دیدار حجت‌الاسلام اروجی با دکتر بانکی رئیس مجمع نمایندگان و دکتر حیدری رئیس مرکز بهداشت استان
دیدار و گفتگوی حجت‌الاسلام اروجی با دکتر طقیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامیم اصفهان

اظلاعیه ها و لینک های مهم

اوقات شرعی