باسمه تعالی 

جلسه شورای فرهنگ عمومی استان در تاریخ 29 آذرماه جاری در استانداری اصفهان برگزار گردید در این جلسه مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان ضمن شرکت در این جلسه مباحثی مربوط به طرحهای پژوهشی سازمان ارائه نمود. 

 

اظلاعیه ها و لینک های مهم

اوقات شرعی