ه منظور اطلاع رسانی شفاف و تکریم ارباب رجوع لیست مسئولین واحد ها و محل دسترسی جهت سهولت پیگیری امور در اختیار شما قرار دارد .
 
 

 

نام نام خانوادگی

استان

شهرستان

تلفن

ادرس

کد پستی

حجه الاسلام رحمت اله اروجی  –مدیر کل

اصفهان

اصفهان

 

اصفهان - خ مسجد سید - جنب درمانگاه تأمین اجتماعی

8137813613

حجه الاسلام کیانی  –معاون فرهنگی

اصفهان

اصفهان

03133368082

داخلی 315

اصفهان - خ مسجد سید - جنب درمانگاه تأمین اجتماعی

8137813613

جناب آقای بهزادی – معاون اداری و مالی

اصفهان

اصفهان

03133368082

داخلی320

اصفهان - خ مسجد سید - جنب درمانگاه تأمین اجتماعی

8137813613

 
جهت مشاهده اسامی دفاتر شهرستانی - نام و نام خانوادگی مسئولین دفاتر شهرستانی - آدرس و تلفن دفتر
 
بر روی لینک زیر کلیک کنید
 
 
 
 
جدول مشخصات مسئولین واحد های اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان
 

نام

نام خانوادگی

سمت

محل خدمت

محمد ابراهیمی مسئول دفتر مدیر کل اصفهان
حسین خانی کارشناس مسئول حراست و IT اصفهان
سیاوش رمضان زاده رئیس گروه طرح وبرنامه اصفهان
سید مجتبی امامی کارشناس بودجه اصفهان
احمدرضا حسنخانی بازرسی اصفهان
مهدی نصر کارشناس پژوهش اصفهان
محمد کریمی کارشناس فرق و ادیان اصفهان
محمد آقاجانی کارشناس اعزام و استقرار اصفهان
حسن جعفری کارشناس تشکلهای دینی اصفهان
علی رضائی هرندی کارشناس آموزش اصفهان
مهدی مسماریان مسئول دارالقرآن الکریم رهنان
مهدی صفرزاده کارشناس قرآن رهنان
اسماعیل شاهزیدی کارشناس قرآن رهنان
سید محسن احمدی کارشناس قرآن شهراصفهان
احمد زینلی امور قرآنی رهنان
 رحمت اله فاضل رئیس اداره امور اداری و پشتیبانی اصفهان
 حسین رحمانی کارشناس امور اداری اصفهان
 مصطفی شریفی کارپرداز اصفهان
 محمد جواد سلیمانی پشتیبانی اصفهان
 علیرضا صادقی ذیحساب اصفهان
 علیرضا شریفی کارشناس مالی اصفهان
 سعید جامعی کارشناس املاک اصفهان
 سعید قیصری مالی اصفهان
 امیر کیانپور مالی اصفهان
 مجتبی فرمان آرا کارشناس IT اصفهان
محمد جواد تباشیری عمران اصفهان
حجه الاسلام محمود مرادی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهراصفهان شهراصفهان
جواد رحیمی کارشناس تشکلهای دینی شهراصفهان
حسن اسلامی کارشناس اعزام شهراصفهان