نام سال 1400

اوقات شرعی

باسمه تعالی

مدیر کل محترم استان و مسئولین اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان بمنظور ارائه گزارش با استاندار محترم اصفهان دیدار و گفتگو کردند.

 

 

 

 

 

 

اظلاعیه ها و لینک های مهم

 سازمان تبلیغات اسلامی