عنوان سال 1401

اوقات شرعی

باسمه تعالی

با حضور مدیر کل محترم استان و معاون محترم فرهنگی و اعضای شورای هیئات مذهبی ، هیئت رئیسه شورای هیئات مذهبی اصفهان برگزار شد

 

اظلاعیه ها و لینک های مهم

 سازمان تبلیغات اسلامی