امور بانوان

امور بانوان این اداره کل از سال 1372 و بر اساس برنامه ریزیهای منسجم فرهنگی اقدام به انجام فعالیتهای فرهنگی و دینی نموده است و با توجه به اینکه نیمی از جامعه را بانوان تشکیل می دهد و در خصوص ارتقاء برنامه های فرهنگی و دینی بانوان تلاش نموده است و بر حسب حساسیت بیش از پیش بر حیطه فعالیتها و پوششهای خود افزوده است .

شرح وظایف

1- مطالعه و بررسی مسائل فرهنگی ، اجتماعی بانوان استان به منظور ارائه راهکارهای مناسب در زمینه ارتقاء سطح فرهنگی دینی بانوان
2- آسیب شناسی ناهنجاریهای حوزه تبلیغ بانوان .
3- مطالعه و بررسی پیرامون نقش محوری مادر در ثبات خانواده.
4- همکاری و تعامل با سازمانها و نهادهای مختلف در زمینه ارتقاء ‌سطح فرهنگی بانوان استان .
5- شناساندن حضرت زهرا(سلام الله علیها) به عنوان یک الگوی بی بدیل جهت بانوان.
6- معرفی و تجلیل از بانوان نمونه استان در عرصه فرهنگ دینی با هماهنگی مقام مافوق.
7- اتخاذ تدابیر لازم و ارائه پیشنهادات مناسب جهت ارتقاء سطح رشد فکری ،فرهنگی بانوان در سطح استان.
8- برنامه ریزی مناسب به منظور ارتقاء سطح بهره وری فعالیتهای مربوطه .
9- بهره گیری از شیوه های نوین به منظور شناساندن فرهنگ و معارف اسلامی به بانوان استان.
10- شناخت و تحلیل پدیده های فرهنگی مانند: تهاجم فرهنگی غرب و مسائل فرهنگی جامعه.
11- ارائه پیشنهاد و راهکارهای عملی نسبت به برگزاری مراسم فرهنگی شامل : کنفرانس ها ، کنگره ها ، جشنواره ها ، مسابقات و امثالهم.
12- شرکت در جلسات و سمینارهای مربوطه حسب دستور مقام مافوق و ارائه گزارشهای لازم .
13- انجام سایر امور ارجاعی مربوط به پست سازمانی که ازطرف مافوق محول می گردد .

اهداف

1- احیاء و اشاعه فرهنگ ناب اسلامی و تقویت اخلاق اسلامی در میان بانوان استان به خصوص نسل جوان .
2- ارتقاء رشد بینش اسلامی و احیاء فرهنگ دینی آحاد جامعه.
3- توسعه فرهنگ حجاب و عفاف تشخص فرهنگی زن مسلمان.
4- مقابله با تهاجم فرهنگی با شناسایی نقاط ضعیف و آسیب پذیر جامعه زنان .
5- گسترش و ارتقاء کمی و کیفی تبلیغات دینی و سنتهای ملی توسط خواهران مبلغه

برنامه ها

1- ساماندهی مبلغات و برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح علمی و دینی مبلغات از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی .
2- ارتقاء رشد فکری و فرهنگی و اجتماعی بانوان از طریق ارتقاء سطح بهره وری فعالیتهای هیئات مذهبی خواهران.
3- شناسایی و تشکیل پرونده برای هیئات جدید التأسیس خواهران.
4- نیاز سنجی آموزشی و تقویت نقاط ضعف هیئات مذهبی خواهران از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه .
5- بررسی معضلات فرهنگی و دینی خواهران استان و ارائه عناوین پژوهشی جهت رفع مشکلات .
6- برنامه ریزی جهت احیاء فرهنگ دینی الخصوص توسعه فرهنگ حجاب و عفاف تشخص فرهنگی زن مسلمان .
7- برگزاری همایشها و مراسمات ویژه دینی به منظور تعمیق و گسترش معارف اسلامی .
8- همکاری و تعامل با سازمانها و نهادهای مختلف در زمینه ارتقاء سطح فرهنگی بانوان استان .
9- هماهنگی و برنامه ریزی جهت اجرای مصوبات کمیته های تخصصی بانوان.

تاریخ آخرین بروز رسانی سایت :05 11 2023 .