معرفی واحد فرهنگی

واحد فرهنگی یکی از پویاترین و پرکارترین بخش این سازمان است. مهمترین وظایف این بخش عبارتند از :

1- برنامه ریزی مناسب برای تهیه طرحهای فرهنگی ، تبلیغی و نیز نظارت و هماهنگی در راستای اجرای بهینه طرحها و برنامه های مذکور
2- زمینه سازی برگزاری نمایشگاهها ، همایشهای مختلف به منظور ارائه دستاوردهای فرهنگی و تبلیغی و تلاش جهت نیل به اهداف فعالیتهای مذکور در مناطق مرزی و اقلیت نشین .
3- برنامه ریزی در راستای تقویت بنیه فکری تشکلها ، انجمنهای اسلامی ، مساجد با استفاده از روشهای جدید و نو در امر آموزش و نیز ارائه پیشنهادات و راهکارهای اجرائی مناسب در زمینه‌های فرهنگی و تبلیغی
4- نظارت بر اجرای دستورالعملهای مربوط به اعزام مبلغ و اتخاذ تدابیر لازم برای بهینه کردن فعالیتهای آن و امور نرم افزاری مساجد و همچنین نطارت بر نحوه عملکرد مبلغین و نیروهای انسانی مساجد در جهت بهبود وضعیت موجود .
5- ارتباط و تعامل نزدیک با دفاتر معاونتهای فرهنگی و… دفتر مرکزی و نیر تهیه گزارشهای لازم از اجرای مأموریتهای فرهنگی و تبلیغات دینی
6- برنامه ریزی برای ارتقاء سطح بهره وری و حمایت از هیئات مذهبی جوان ونوپا و تلاش در جهت رشد و توسعه تشکلهای فرهنگی ، مردمی
7- شرکت فعال در جلسات و کمیسیونهای مربوطه (با مطالعه و آمادگی قبلی ) و نیز ارائه پیشنهادات و طرحهای لازم به منظور شناسائی احزاب ، گروهها و فرق مذهبی و نیز تهیه و تنظیم گزارشهای لازم
8- انجام سایر امور ارجاعی مربوط به پست سازمانی ، سرکشی به دفاتر تابعه و بررسی و حل مشکلات آنها با هماهنگی مقام مافوق

که مجموعاً در دفتر استان و دفاتر تابعه نقش عمده‌ای را در قسمت های مختلف فرهنگی ـ پژوهشی ـ آموزشی و اجرائی ایفاد می‌نماید.

شرح خدمات امور فرهنگی و اعلام مراحل خدمت رسانی به ارباب رجوع

مراحل حمایت از برنامه های امور فرهنگی

1- درخواست کتبی مجری
2- ثبت در دبیرخانه 5 دقیقه
3- ارجاع به مدیر کل 5 دقیقه
4- ارجاع به معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی 5 دقیقه
5- ارجاع به رئیس اداره فرهنگی 10 دقیه
6- ارجاع به واحد امور فرهنگی 10 دقیقه
7- بررسی توسط کارشناس
• عدم تایید : نامه بایگانی در امور فرهنگی بدون اقدام 2 ساعت
• تایید : جزئی (مرحله 8) کلی (مرحله 14)
8- پیوست نظر کارشناس به درخواست و ارجاع به رئیس اداره فرهنگی 1 ساعت
9- ارجاع به معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی 5 دقیقه
10- ارجاع به مدیر کل 5 دقیقه
11- ارجاع به معاونت اداری و مالی 5 دقیقه
12- ارجاع به امور مالی 5 دقیقه
13- پرداخت از طریق واحد کارپردازی یا واریز به شماره حساب حداکثر یک روز
14- مذاکره مجری و کارشناس در خصوص نیازمندی اجرای طرح، کیفیت و هزینه طرح 2 ساعت
15- تنظیم توافقنامه 1 ساعت
16- ارجاع به دبیرخانه جهت پرینت 5 دقیقه
17- امضای مجری، تاییدیه کارشناس، رئیس اداره فرهنگی، تاییدیه معاونت فرهنگی، تاییدیه مدیرکل 2 ساعت
18- عقد توافقنامه

مشاهده فلوچارت انجام خدمت

طرح اوقات فراغت

 • دستور العمل اجرایی طرح اوقات فراغت از مرکز به دبیر خانه – مدیر کل محترم – معاون فرهنگی – رئیس اداره فرهنگی – واحد امور فرهنگی جهت مطالعه و برنامه ریزی و اقدام
 • شناسایی مراکز مختلف جهت اجرایی نمودن طرح
 • شناسایی نیاز های فرهنگی منطقه
 • شناسایی و جذب مخاطبین بر اساس گروه های سنی مختلف و طبقه بندی آنها
 • شناسایی یک نفر در هر منطقه بعنوان رابط فرهنگی جهت ارتباط در خصوص اجرایی نمودن طرح در آن منطقه
 • در خواست اساتید مورد نیاز از قم
 • هماهنگی محل اسکان و محل تشکیل کلاسهای مربیان در مناطق مختلف
 • تبلیغات لازم در خصوص موضوع و محور های فعالیت طرح
 • ثبت نام مخاطبین با همکاری رابط فرهنگی هر منطقه
 • عقد قرارداد جهت اجرایی نمودن و توزیع اعتبارات طرح به تفکیک پایگاه
 • اعزام اساتید بر اساس تجارب کاری در طرح به مناطق
 • بر گزاری مراسم افتتاحیه استانی – شهرستانی و پایگاهی
 • اجرایی طرح در طول تابستان به مدت دو ماه
 • تهیه نشریه توسط هر پایگاه یا هسته فرهنگی جوان با محتوایی آموخته های خود در طول دوره
 • بر گزاری جشنواره نشریات شهرستانی و استانی و تقدیر از برترینها
 • بر گزاری مراسم اختتامیه پایگاهی – شهرستانی و استانی
 • گزینش و انتخاب هسته های برتر و نفرات برتر و برگزاری اردوی نخبگان جوان با حضور منتخبین در خارج از استان به همراه برنامه های آموزشی و فرهنگی و زیارتی

طرح گفتمان دینی

 • دستور العمل اجرایی طرح گفتمان دینی از مرکز به دبیر خانه – مدیر کل محترم – معاون فرهنگی – رئیس اداره فرهنگی- واحد امور فرهنگی جهت مطالعه و برنامه ریزی و اقدام
 • شناسایی دبیران اجرایی طرح در استا
 • شناسایی نیازمندیهای و الویت های فرهنگی مناطق مختلف استان
 • تهیه موضوعات مورد نیاز و اعلان آنها به دبیران اجرایی
 • تشکیل جلسات توجهی با دبیران اجرایی
 • تهیه فرمت های مختلف ارزیابی عملکرد اجرایی
 • عقد قرارداد با دبیران اجرایی
 • شناسایی محل اجرایی نمودن طرح توسط دبیران
 • هماهنگی اساتید بومی و غیر بومی برای اعزام به محل گفتمان های
 • تهیه برگ سئولات جهت طرح سئولات هر مخاطب
 • شروع جلسات با حضور بیش از 100نفرمخاطب در گفتمان همایشی و استاد غیر بومی و بیش از 30نفر با استالد بومی با موضوعات مخلتف
 • فیلم برداری و تکمیل فرمت ها و جمع بندی و ارسال گزارش کلی به مرکز
 • تهیه نشریه دو ماهالنه از محتوایی گفتمان ها
 • برنامه های مناسبتی و حمایتی دیگر با درخوست مراجعه کننده و دستورات مافوق و نظر و تایید کاشناسی مورد اجرا و حمایت میباشد.
تاریخ آخرین بروز رسانی سایت :05 11 2023 .