باسمه تعالی

ردیف نام خدمت واحد مربوطه دانلود فایل
 1  فرم درخواست نصب بنر /داربست / لمپوست هیئات مذهبی
 2  فرم تعهد برپائی ایستگاه نوا و نما  هیئات مذهبی  
 3  فرم تعهد برپائی ایستگاه صلواتی  هیئات مذهبی
 4  فرم تعهد برپائی خیمه عزاداری هیئات مذهبی  
       
       

 

تاریخ آخرین بروز رسانی سایت :05 11 2023 .