خدمات سازمان تبلیغات اسلامی و شناسه خدمات

 

1-اعزام مبلغين مذهبي و اساتيد فرهنگي - ديني  (17041693000) - سایت shabaketabligh.ir

فعالیت زیر شاخه شناسه خدمت نحوه ارائه خدمت سامانه ملی خدمات دولت سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات
1-اعزام و توزيع مبلغين و مبلغات در مناسبتهاي ديني و انقلابي 17041693100   لینک لینک  
2- اعزام امام جماعت به كانون هاي جمعيتي (مساجد،هيئات،كاخانجات،مدارس،ادارات و...) 17041693101   لینک  لینک  
3- اعزام اساتيد گفتمان ديني 17041693102      لینک  
4- اعزام مبلغ به اردوگاه ها و پايگاه هاي اوقات فراغت 17041693103      لینک  

2- استقرار روحانی در مناطق مورد نیاز و محروم (17041694000) - سایت shabaketabligh.ir

 

فعالیت زیر شاخه شناسه خدمت نحوه ارائه خدمت سامانه ملی خدمات دولت سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات
1-     استقرار روحاني در مناطق روستايي 17041694100   لینک  لینک  
2-     استقرار روحاني در سكونتگاه هاي غيررسمي 17041694101      لینک  

 3-ارائه مجوز ایجاد و فعالیت تشکل های دینی و قرانی (17061695000)-سایت telavat.ir

 

فعالیت زیر شاخه شناسه خدمت نحوه ارائه خدمت سامانه ملی خدمات دولت سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات
1- صدور مجوز فعالیت اتحادیه های قرآنی استانی و کشوری 17061695100   لینک    
2- صدور مجوز ایجاد مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت 17061695101   لینک    
3- صدور مجوز ایجاد خانه های قرآن و عترت 17061695102   لینک    
4- صدور مجوز ایجاد کانون مداحان و شعرای آیینی 17061695103   لینک    
5- صدور مجوز ایجاد کانون های فرهنگی تبلیغی 17061695104   لینک    
6- صدور مجوز ایجاد انجمن های اسلامی 17061695105   لینک    
7- صدور مجوز فعالیت مجمع کانونهای فرهنگی تبلیغی 17061695106   لینک    
 8- صدور مجوز ایجاد اتحادیه انجمنهای اسلامی  17061695107   لینک    
9- صدور مجوز  فعالیت جمعیت بانوان فرهیخته 17061695108        
10- صدور مجوز ایجاد هیئت مذهبی 17061695109   لینک    
11- صدور مجوز فعالیت شورای هیئات مذهبی 17061695110        
12- صدور مجوز ایجاد مرکز آموزش مداحی 17061695111   لینک    

4- صدور مدرک حفظ به حفاظ قرآن کریم (17061696000) -سایت telavat.ir

 

5- پشتیبانی و حمایت از مداحان و ستایشگران اهل بیت علیهم السلام (17042007000) -https://deabel.com/

 

فعالیت زیر شاخه شناسه خدمت نحوه ارائه خدمت سامانه ملی خدمات دولت سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات
1-     بیمه مداحان و ستایشگران اهل بیت علیهم السلام 17042007100   لینک    
2-     صدور كارت شناسايي مداحان و ستايشگران اهل بیت (ع) 17042007101   لینک    

 

6- تربیت کادر متخصص آموزش قرآن کریم (17042008000) سایت telavat.ir

 

فعالیت زیر شاخه شناسه خدمت نحوه ارائه خدمت سامانه ملی خدمات دولت سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات
1-     تربیت معلمان قرآن کریم 17042008100   لینک    
2-     تربیت مدرسان قرآن کریم 17042008101   لینک    
3-     تربیت داور مسابقات قرآن 17042008102   لینک    
4-     تربیت مربیان آشنایی و اُنس کودکان با قرآن 17042008103   لینک    
5-     تربیت استادان قرآن کریم 17042008104   لینک    

 

7- توانمندسازی شبکه تبلیغی و اقشار تأثیرگذار فرهنگی دینی (18052009000) https://mobasheran.org/

فعالیت زیر شاخه شناسه خدمت نحوه ارائه خدمت سامانه ملی خدمات دولت سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات
1-     آموزش اخلاق و احکام کسب و کار ویژه اصناف 18052009100   لینک    
2-     آموزش تخصصی اساتید و معلمان حوزه دین 18052009101   لینک    
3-     آموزش تخصصی مسئولین تشکلهای دینی، روسای هیئات مذهبی، انجمنهای اسلامی و کانونهای فرهنگی 18052009102   لینک    
4-     آموزش تخصصی روحانیون مستقر و هجرت 18052009103   لینک    
5-     آموزش فرهنگی اجتماعی کارکنان دولت 18052009104   لینک    
6-       آموزش تخصصی مبلغات و بانوان فرهیخته 18052009105   لینک    
7-     آموزش تخصصی مبلغین و ائمه جماعات 18052009106   لینک    
8-     آموزش تخصصی مداحان و ستایشگران اهل بیت عصمت و طهارت(ع) 18052009107   لینک    
9-      آموزش تخصصی مربیان مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی 18052009108   لینک    

 

8-توسعه وتجهیز کتابخانه های حوزه دین و شبستان (17052010000)

 

9-تولید و انتشار اخبار فرهنگي ديني (17062011000)

 

10-حمایت از تألیف وانتشار کتب ونشریات فرهنگی-دینی (17042012000)

فعالیت زیر شاخه شناسه خدمت نحوه ارائه خدمت سامانه ملی خدمات دولت سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات
1-     حمایت از انتشار کتب ونشریات فرهنگی -دینی 17042012100   لینک    
2-     حمایت از تالیف کتب ونشریات فرهنگی- دینی 17042012101   لینک    

11- حمایت از تشکل های دینی و مردمی (17042013000)

فعالیت زیر شاخه شناسه خدمت نحوه ارائه خدمت سامانه ملی خدمات دولت سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات
 1-     حمایت از اتحادیه های مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت  17042013100   لینک    
2-     حمایت از مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت 17042013101   لینک    
3-     حمایت از خانه های قرآن شهری و روستایی 17042013102   لینک    
4-     حمایت از هیئات مذهبی 17042013103   لینک    
5-     حمایت از شورای هیئات مذهبی 17042013104   لینک    
6-      حمایت از کانون مداحان و شعرای آیینی 17042013105   لینک    
7-     حمایت از کانونهای فرهنگی تبلیغی 17042013106   لینک    
8-     حمایت از انجمنهای اسلامی 17042013107   لینک    
9-     حمایت از مجمع کانونهای فرهنگی تبلیغی 17042013108   لینک    
10- حمایت از اتحادیه انجمنهای اسلامی 17042013109   لینک    

 

12-حمایت و انجام پژوهش‌های فرهنگی ـ دینی (17052014000)

فعالیت زیر شاخه شناسه خدمت نحوه ارائه خدمت سامانه ملی خدمات دولت سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات
 1-     پیمایش‌ ملی وضع موجود فرهنگی اجتماعی دین  17052014100   لینک    
 2-     انجام پژوهش‌های کاربردی حوزه‌ی فرهنگی ـ دینی  17052014101   لینک    
3-     ارائه گزارشهای پژوهشی دادههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دینی 17052014102   لینک    
4-     حمایت از پایان‌نامه‌های فرهنگی ـ دینی 17052014103   لینک    
5-     ارائه گزارش رصد فرهنگ اسلامی کالاهای فرهنگی 17052014104   لینک    

 

 13-حمایت و برگزاری مراسم وجشنواره های فرهنگی -دینی (17042015000)

 

فعالیت زیر شاخه شناسه خدمت نحوه ارائه خدمت سامانه ملی خدمات دولت سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات
1-     حمایت و برگزاری مسابقات و محافل قرآنی 17042015100   لینک    
2-     حمایت و برگزاری مراسم و مناسبتهای دینی و انقلابی 17042015101   لینک    
3-     برگزاری جشنواره کتاب دین وپژوهشهای برتر 17042015102   لینک    
4-     حمایت و برگزاری جشنواره ها ویاد واره های فرهنگی-دینی 17042015103   لینک    

14- صدور كد تبليغي مبلغين و مبلغات (17042016000) سایت shabaketabligh.ir

15-نظارت بر نشر قرآن کریم (17062017000) سایت telavat.ir

فعالیت زیر شاخه شناسه خدمت نحوه ارائه خدمت سامانه ملی خدمات دولت سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات
1-     تصحیح و ارائه مجوز نشر قرآن کریم 17062017100   لینک  لینک  
2-     نظارت و جلوگیری از نشرقرآن های فاقد مجوز 17062017101   لینک  لینک  

 

16-آموزش و تربیت دانش آموزان علوم و معارف اسلامی صدرای ولایت (18022018000)

17-آموزش های عمومی و تخصصی قرآن کریم (18052019000) سایت telavat.ir

فعالیت زیر شاخه شناسه خدمت نحوه ارائه خدمت سامانه ملی خدمات دولت سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات
1-     آموزش‎ های عمومی و تخصصی قرائت قرآن کریم 18052019100   لینک لینک  
2-     آموزش‎ های عمومی و تخصصی حفظ قرآن کریم 18052019101   لینک   لینک  
3-     آموزش‎ های عمومی و تخصصی ترجمه و مفاهیم قرآن کریم 18052019102   لینک   لینک  
4-     آموزش‎ های تخصصی تفسیر قرآن کریم 18052019103   لینک   لینک  

 

18-ارائه خدمات اردویی به جوانان و اقشار تأثیرگذار فرهنگی دینی (17042020000)

 

 

 

تاریخ آخرین بروز رسانی سایت :05 11 2023 .